Twoja Polska

Program Koalicji Obywatelskiej

Polska demokracja

Poznaj szczegóły

Polska zdrowia

Poznaj szczegóły

Polska dostatnia

Poznaj szczegóły

Polska ekologii

Poznaj szczegóły

Polska edukacji

Poznaj szczegóły

Polska seniora

Poznaj szczegóły

30 lat po upadku komunizmu w Polsce znaleźliśmy się jako wspólnota obywatelska na zakręcie. Podobnie jak w 1989 roku, w wyborach ponownie zdecydujemy o kierunku, jaki obierze Polska w najbliższych latach, a nawet być może – dekadach. Zdecydujemy, jakie będą: ustrój naszego kraju, charakter stosunków społecznych, zakres realnych praw i swobód obywatelskich, nakreślimy perspektywy naszej gospodarki i miejsca Polski w Europie. Wybierzemy przyszłość Polaków.

Czy każdy głos będzie miał jednakową siłę? Czy karierę w Polsce będzie mógł robić każdy, czy tylko członkowie i poplecznicy partii rządzącej? Czy w szkole, sądzie, szpitalu, banku lub urzędzie wszyscy będą równi, czy też ci związani z władzą okażą się równiejsi? Czy Polska będzie państwem, z którym należy się liczyć w regionie, Europie i na świecie, a my wszyscy będziemy mogli być z niej dumni, czy też na długo pozostanie nam przyjąć rolę outsiderów pomstujących na resztę świata za naszą izolację?Pobierz program (PDF)


To tylko niektóre z wyborów, przed którymi stoją dziś Polki i Polacy.

Ten kluczowy dla losów kraju moment wymaga zarówno wielkiej rozwagi, jak i wielkiej odwagi. Powołaliśmy szeroką Koalicję Obywatelską jako porozumienie osób rozumiejących doniosłość wyzwań, które stawiają przed Polską i Polakami czasy obecne. Koalicja Obywatelska łączy osoby centrum, umiarkowanej prawicy i lewicy, które jednoczy cel,
jak się zdaje, najważniejszy dziś dla przeważającej części Rodaków: Polski demokratycznej, uczciwej, bezpiecznej i osadzonej mocno w Europie.

Zdecydowaliśmy się zaproponować wyborcom blisko tysiąc różnorodnych kandydatów i kandydatki, gwarantujących uczciwość, patriotyzm, energię i zaangażowanie. Są to osoby doświadczone w pracy i aktywności społecznej na poziomach krajowym, regionalnym, lokalnym i środowiskowym.

Po tygodniach publicznych dyskusji i spotkań przedstawiamy nasz program wyborczy.

Program Koalicji Obywatelskiej opieramy na przekonaniu, że pieniądze z budżetu państwa nie są własnością żadnej partii. Nie mogą zatem być używane – tak jak dzieje się to obecnie w państwie patologicznym – do korupcji politycznej, kupowania głosów, uwłaszczania działaczy partyjnych i propagandowego maskowania afer, w które uwikłana jest władza. Pierwszym i podstawowym punktem naszego programu jest budowa demokracji dla wszystkich obywateli, a nie – jak dziś – demokracji partyjnej.

Budżet państwa zawdzięczamy wpływom z podatków płaconych dzięki ciężkiej pracy Polek i Polaków – osób o różnych poglądach i sympatiach politycznych.

Dlatego chcemy, by publiczne pieniądze były przeznaczone wyłącznie na działania państwa oparte na logice dobra wspólnego.

Program Koalicji Obywatelskiej skupia się na kluczowych zadaniach państwa. Jednym
z nich jest pomoc najsłabszym i potrzebującym. Przygotowaliśmy precyzyjny plan naprawy stanu służby zdrowia. Mamy również szczegółowe propozycje ochrony doświadczających przemocy kobiet i dzieci. Proponujemy też ambitny program skierowany do seniorów – osób, którym należy się efektywna pomoc państwa polskiego, ponieważ przepracowali dla ojczyzny całe życie.

Wierzymy, że obowiązkiem silnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej jest budowa ładu motywującego do nauki i pracy oraz zachęcającego do podejmowania biznesowego ryzyka związanego z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników.

Zamiast karmić Polaków złudzeniami, że źródłem dobrobytu polskich rodzin może być wyłącznie pomoc socjalna, bez dochodów z własnej pracy, Koalicja Obywatelska proponuje rozwiązania, które realnie podniosą pensje milionów ciężko pracujących, ale wciąż za mało zarabiających Polaków. Nasze propozycje zatrzymają na rynku pracy kobiety i osoby starsze – nie przymusem, ale w oparciu o dobrowolność dzięki gwarancjom wyższych płac i godziwej emerytury.

Proponujemy również rozwiązania premiujące uczciwych polskich przedsiębiorców, zapewniające im stabilność i przejrzystość systemu prawnego, w którym funkcjonują.

Dla nas przedsiębiorcy nie są złodziejami, przeciwko którym dzisiejsze państwo uruchamia wszystkie dostępne sobie służby. Przedsiębiorcy polscy i polscy pracownicy są faktycznymi twórcami siły i bogactwa naszego państwa. Program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej oddaje im sprawiedliwość.

Wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania zawierają gwarancje, że pomoc państwa, czyli pieniądze z podatków wypracowanych przez wszystkich obywateli, trafi rzeczywiście do najbardziej potrzebujących.

Doraźna, a przy tym rabunkowa strategia tworzenia państwa, realizowana przez ostatnie cztery lata, pokazuje wyraźnie stosunek partii rządzącej do środowiska naturalnego,
które jest naszym wspólnym dobrem. Wycinane są lasy, nie dba się o stan wód, polskie miasta prześladuje najgorszy smog w Europie. W programie pokazujemy, jak to zmienić – tak, by polską naturą cieszyły się też nasze dzieci i wnuki.

Koalicja Obywatelska proponuje też ambitny pakiet edukacyjny dedykowany polskim dzieciom i rodzicom, którym obecnie rządzący zafundowali totalny chaos w szkole.

Rozwiązania, które odbudują polską szkołę, podniosą rangę zawodu nauczyciela,
a polskim dzieciom – tym z metropolii i tym z prowincji – zagwarantują równość szans w starcie życiowym.

Polacy, mimo wielu trudnych doświadczeń, są dumni ze swoich osiągnięć po 1989 roku. Dziś jednak chcą Polski lepszej – nie tylko dla samych siebie, ale dla wszystkich Rodaków oraz pokoleń następnych.

W Koalicji Obywatelskiej wiemy, że nie ma wolności, równości i solidarności bez dobrze zorganizowanego, uczciwego państwa, w którym uznanie budzą sprawne działanie instytucji, siła armii i skuteczna polityka zagraniczna. Państwa, w którym normy są jasne i takie same dla każdego, a media i kultura łączą – nie szczują.

Dzisiejsze państwo tworzy uprzywilejowaną kastę ludzi partii rządzącej i drenuje społeczeństwo na rzecz utrzymania przez nią władzy. Nasz plan – odwrotnie – daje szansę budowy państwa dobrego dla wszystkich, państwa, które myśli perspektywicznie
– na kolejne dziesięciolecia. Proponujemy budowę kraju, w którym będą chciały żyć i zakładać rodziny nasze dzieci i wnuki.Zobacz video

Wszyscy jesteśmy ofiarami trwającego konfliktu politycznego w Polsce. Mamy tego dość. Polacy mają tego dość. Koalicja Obywatelska koncentruje się na współpracy. Chcemy namówić Polaków do wspólnego działania, do wspólnego realizowania naszego programu - żeby Polska była inna, żeby przedstawić alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jutro mogło być lepsze.