Twoja Polska - Program Koalicji Obywatelskiej

Polska dostatnia. Wyższe płace i gospodarka dla wszystkich

NIŻSZE PODATKI, WYŻSZA PŁACA

• 600 złotych, bo praca się opłaca
• Niższe składki ZUS dla małych przedsiębiorców
• Zwolnienie z PIT emerytury będącej dodatkiem do pensji
• Stypendia na podnoszenie kwalifikacji, bo nauka się opłaca

Komfort życia Polek i Polaków zależy od zasobności ich portfeli, która wciąż odbiega od europejskiego standardu. Nie ma innej drogi do trwałego, warto jeszcze raz podkreślić
– trwałego zrównania płac w Polsce i w Europie niż poprzez inwestycje i innowacyjność firm, które nas zatrudniają. Do tego przedsiębiorstwa potrzebują stabilizacji i przewidywalnego rządu. Obecny, skłócony z Europą, zamyka drogę do rozwoju i godnych zarobków Polaków. Dzięki programowi „Niższe podatki, wyższa płaca” pensje gorzej zarabiających wzrosną nawet o 47%, czyli blisko o połowę!

PRACA SIĘ OPŁACA

• Płaca minimalna – automatycznie połowa przeciętnego wynagrodzenia
• PIT i składki na ZUS i NFZ nie przekroczą 35%
• Dochody mniej zarabiających, w szczególności młodych, większe nawet do 40%

Praca jest wartością. Ciężka praca musi być szanowana. Program „Niższe podatki, wyższa płaca” to skok najniższych zarobków o ponad 600 złotych miesięcznie. To prawie 7,5 tysiąca złotych rocznie! Na programie najbardziej skorzystają osoby aktywne, pracujące, ale zarabiające poniżej 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Do nich trafi premia za aktywność. To oferta, na której wyraźnie skorzystają mieszkańcy małych miejscowości.

Kolejną grupą, której dochody „na rękę” znacząco, bo nawet o 40%, wzrosną, są osoby młode. Program „Niższe podatki, wyższa płaca” przyniesie duże korzyści pracownikom budżetówki, pomocy społecznej, sądów, pracownikom kultury, nauczycielom i doktorantom.

Wszyscy pracownicy skorzystają na obniżce PIT i składek, które płacą. Dzisiaj rząd zabiera nam prawie połowę pensji. W Koalicji Obywatelskiej wiemy, jak sprawić, żeby w kieszeniach Polaków zostało więcej. Po obniżce PIT składki na ZUS i NFZ nie przekroczą 35%, ale jednocześnie emerytura i świadczenia zdrowotne będą na wyższym poziomie. Program uprości także wyliczenia składek i PIT – wystarczy tylko jedna operacja.

Wpływy z PIT zostaną w całości przekazane samorządom. Chcemy, by pieniądze służyły zaspokojeniu potrzeb Polaków, którzy płacą podatki. Samorządy uzyskają także prawo do konkurowania między sobą kwotą wolną od podatku.

Płaca minimalna nie będzie uzależniona od kaprysów rządu. Wzrośnie automatycznie i będzie wynosić połowę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok poprzedni. Analogicznie wzrosną wynagrodzenia godzinowe w pozostałych umowach.

NAUKA SIĘ OPŁACA

• Dodatkowe kształcenie osób dorosłych
• Nawet trzyletnie stypendia na przekwalifikowanie
• Pensja od państwa na czas nauki

Zapotrzebowanie na rzemieślników w usługach oraz specjalistów w niektórych grupach zawodowych rośnie z roku na rok. W 2018 r. w tej grupie brakowało ponad 100 tysięcy osób, w tym: spawaczy, krawców, monterów, fryzjerów, piekarzy czy cukierników. Firmy transportowe wytwarzają ponad 6% polskiego PKB, a w tym obszarze również brakuje 100 tysięcy pracowników. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zawodu pielęgniarki. W Polsce przypada 5 pielęgniarek na 1 000 osób. W Norwegii – 17.

Dzisiaj szanse na przekwalifikowanie mają głównie osoby bezrobotne, ale oferowane im stypendium wynosi niecałe 900 złotych. Chcemy zapobiec sytuacji, w której ktokolwiek wypada z rynku pracy tylko dlatego, że praca nie spełnia jego oczekiwań. Dzięki temu nawet 50 tysięcy osób rocznie będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje.

Wprowadzimy program kształcenia dorosłych osób pracujących. Skierowany będzie do wszystkich, którzy skończyli 30 lat i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Minister odpowiedzialny za rynek pracy określi listę szkoleń zawodowych objętych dofinansowaniem. Państwo będzie opłacać szkolenia trwające od roku do 3 lat oraz przyzna wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej dla zakwalifikowanych uczestników programu.

AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA

• Priorytetem aktywność zawodowa i doświadczenie osób starszych
• Zwolnienie z PIT emerytury będącej dodatkiem do pensji
• Zamiast zasiłku dla bezrobotnych wysokie dofinansowanie przeprowadzki do nowego miejsca pracy

W pracy zawodowej z wiekiem nabiera się doświadczenia, które powinno być doceniane. Chcemy, aby emeryci, jeśli tylko zechcą, mogli nadal pracować, być aktywni i służyć innym swoją wiedzą.

Dlatego zwolnimy emeryturę z PIT, jeśli będzie dodatkiem do pensji.

Jeśli natomiast osoba pracująca nie będzie pobierała emerytury, jej pensja zostanie zwolniona ze wszystkich składek z wyjątkiem składki zdrowotnej. Dodatkowo ze składki zostanie zwolniony także pracodawca pod warunkiem, że połowa tej oszczędności trafi do pracownika. Pensja takiego pracownika wzrośnie tym samym nawet o 47%!

Długi staż pracy będzie wynagradzany tzw. premią emerytalną. Polki i Polacy staną się współwłaścicielami spółek Skarbu Państwa. Ich konta emerytalne zostaną zasilone pakietami akcji. Każdy, kto przepracuje 40 lat, otrzyma pakiet akcji o wartości 10 tysięcy złotych. Po 50 latach pracy wartość pakietu zwiększy się do 20 tysięcy złotych. Środki te staną się ich prywatną własnością.

Nikt na rynku pracy nie będzie skazany na bezrobocie. Jeśli wymarzona praca znajdzie się w innym miejscu Polski, państwo opłaci przeprowadzkę całej rodzinie niezależnie od wieku osoby szukającej nowej pracy. Dzisiaj uprawnienie to dotyczy tylko osób do 30. roku życia. Starsi skazywani są na bezrobocie w miejscu zamieszkania bez szans na nowy start.

PRACA NA SWOIM SIĘ OPŁACA

• Obniżka kosztów pracy dla najmniejszych firm
• Obniżka składek ZUS dla samozatrudnionych
• Zwolnienie ze składek młodych ludzi zakładających firmy

W Polsce jest obecnie około 2 milionów firm. Przytłaczająca większość to niewielcy przedsiębiorcy. W sumie w mikroprzedsiębiorstwach pracuje około 4 milionów Polaków. Polska znajdzie się w dwudziestce krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości na świecie.

Samozatrudnienie powinno być wyborem, a nie przymusem. Będziemy wspierać firmy, które rosną szybciej niż gospodarka – niezależnie, czy są małe, średnie, czy duże. Dzięki naszemu programowi, m.in. obniżce PIT i składek na ZUS pensje pracowników, zwłaszcza mniejszych firm, wzrosną, choć pracodawca nie będzie musiał do tego dokładać. Dziś państwo zabiera prawie połowę dochodów, po zmianach będzie to nie więcej niż 35%. Dodatkowo pracownicy, których płaca nie przekracza 4,5 tysiąca złotych, dostaną z budżetu premię za aktywność. W sumie, dzięki obniżce PIT i składek ZUS oraz premii, najsłabiej zarabiający pracownicy zaczną na rękę dostawać tyle, ile widzą na pasku. Brutto stanie się netto!
Proponowane zmiany oznaczają także oszczędności w księgowości. Wystarczy jeden przelew podatkowo-składkowy od całego funduszu płac w firmie zamiast co najmniej 14 operacji dla każdego pracownika – jak jest obecnie.

INWESTOWANIE SIĘ OPŁACA

Przebudujemy konstrukcję podatku CIT na taką, która z powodzeniem funkcjonuje w Estonii. Firmy będą płacić podatek od zysku dopiero wtedy, gdy będą się nim dzielić ze swoimi inwestorami. Nie będą natomiast odprowadzać tego podatku dopóty, dopóki zysk będzie pozostawał w firmie, służąc jej rozwojowi.

NIŻSZY ZUS

Składki na ZUS będą niższe. Podstawą do ich wyliczenia nie będzie już żadna dowolnie określona przez rząd prognoza przeciętnego wynagrodzenia. Jako podstawę obliczenia składek przyjmiemy wynagrodzenie minimalne.

To rozwiązanie sprawiedliwe i logiczne, które dodatkowo ujednolici system składek na ubezpieczenie społeczne od przedsiębiorców. Preferencyjna podstawa wymiaru składek, z której można korzystać przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy, też jest ustalana w odniesieniu do płacy minimalnej (na poziomie 30% jej wysokości).

Gdyby takie rozwiązanie obowiązywało już dzisiaj, ulga ta niemal w pełni zrekompensowałaby przedsiębiorcom wzrost składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie rządów PiS.

ZASIŁEK DLA KOBIET W CIĄŻY

Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży sfinansuje od razu ZUS. To oznacza, że pracodawca nie będzie musiał go wypłacać przez pierwsze 33 dni ze swoich środków. Dzięki temu sytuacja kobiet na rynku pracy znacznie się poprawi. Pracodawcy nie będą postrzegać zatrudnienia młodej kobiety jako potencjalnego ryzyka finansowania świadczenia chorobowego w okresie ciąży i będą chętniej zatrudniać kobiety. Dzięki temu kobiety będą zarabiać więcej, a luka płacowa zmniejszy się.

SZYBKI ZWROT VAT

Zwrot VAT dla uczciwie rozliczających się przedsiębiorców będzie odbywać się szybciej i sprawniej. Dzisiaj blokada zwrotu VAT powoduje nierzadko utratę płynności firm, a w konsekwencji może prowadzić do bankructwa. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Koalicję Obywatelską, jeśli zajdzie konieczność dodatkowej weryfikacji płatnika, nie będzie opóźnienia wypłaty całej kwoty z tytułu zwrotu VAT. Wstrzymana i badana będzie jedynie część, która wzbudzi wątpliwość urzędu skarbowego.

UMOWY W SIECI

Proste umowy, ułatwiające funkcjonowanie także mniejszych firm, będą mogły być zawierane przez Internet. Dotyczy to w szczególności umów leasingu, który odgrywa istotną rolę w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw.

PROSTE PODATKI

Obecnie obowiązujące stawki karty podatkowej są bardzo skomplikowane. Coroczne obwieszczenie, które określa ich wysokość, liczy ponad 30 stron. Na przykład usługi kowalskie mogą być opodatkowane 12 różnymi stawkami. Stawki prowadzenia działalności różnią się też w zależności od wielkości miejscowości. Różnice te są jednak niewielkie – zazwyczaj jest to kilkanaście złotych. Koalicja Obywatelska radykalnie uprości te zasady. Zlikwidujemy zróżnicowanie stawek zależnie od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Takie rozwiązanie zmniejszy obciążenia dla drobnych przedsiębiorców. Szczególnie chcemy odciążyć rzemieślników z miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, w których dzisiaj tradycyjne zawody szybko zanikają. Urzędnicy skarbowi przestaną marnować czas na coroczne przygotowanie dokumentów ustalających wysokość podatku, a rzemieślnicy nie będą musieli co rok studiować nowych zasad.

Podobnie uprościmy składki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Większość z nich nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Na przykład na prawie 500 tysięcy przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem stawka w wysokości 10% objęła zaledwie 226 podatników.

INFRASTRUKTURA

• Program budowy dróg krajowych oraz powiatowych węzłów („hubów”) komunikacyjnych

W Koalicji Obywatelskiej wiemy, że swobodne przemieszczanie się i nowoczesna infrastruktura drogowa świadczą o rozwoju i zaawansowaniu państwa, a także o jakości życia obywateli. Budowa węzłów transportowych, w tym także międzynarodowych, pozwala na szybszy rozwój gospodarczy, wzrost inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Podczas rządów Platformy Obywatelskiej nastąpił skokowy i najszybszy w historii rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W latach 2008–2011 ogłosiliśmy przetargi na 1 540 km, zaś w latach 2012–2015 na 2 085 km dróg szybkiego ruchu – autostrad i dróg ekspresowych. Po czterech latach rządu PiS mamy totalny zastój na budowach. Odnotowujemy liczne unieważnienia ogłaszanych przetargów, a także przypadki zrywania już realizowanych kontraktów. W 2019 r. ogłoszono przetargi na 100,3 km dróg i jednocześnie zerwano kontrakty na około 220 km. W wyniku tak prowadzonej polityki stajemy przed ryzykiem niewykorzystania środków unijnych na dwa wielkie programy infrastrukturalne.

DROGI I KOLEJ

• Przywrócenie w pełnym wymiarze programu budowy dróg krajowych

Priorytetem Koalicji Obywatelskiej będzie przywrócenie dynamicznej rozbudowy sieci dróg i autostrad w całej Polsce. Dzięki temu zostanie wypełnione zobowiązanie podjęte w trakcie przystępowania Polski do Unii Europejskiej, związane z domknięciem do 2030 r. sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. Zgodnie z założeniami przyjętymi jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej, do 2025 r. powinno powstać 3 900 km dróg i 57 obwodnic. Realizacja programu budowy obwodnic jest tym bardziej oczekiwana, że tranzyt z ominięciem terenów zamieszkałych pozwoli na uzyskanie lepszej jakości powietrza w miastach. Dziś, przy najwyższym w historii natężeniu smogu w Polsce, rozwój obwodnic dużych miast jest jednym z najistotniejszych działań zależnych od decyzji rządu.

WĘZŁY KOMUNIKACYJNE

• 314 centrów komunikacyjnych do 2025 r.
• Rozbudowa połączeń lokalnych
• Rozwój kolei regionalnych

Wiele różnic infrastrukturalnych wymaga wyrównania. Szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi. Do 2025 r. powinno powstać 314 powiatowych centrów komunikacyjnych. Będą to nowoczesne węzły komunikacyjne koordynujące lokalne połączenia drogowe, autobusowe i kolejowe.

STRATEGIA DLA TRANSPORTU

• Przekierowanie ciężkiego transportu na kolej
• Obniżka stawek transportowych
• Rozbudowa sieci terminali przeładunkowych

Nowa strategia dla transportu wymaga wzmocnienia tranzytu kolejowego. Ciężar towarów do przewozu wzrósł w ciągu ostatniej dekady średnio o 50 milionów ton rocznie. Stwarza to naglącą potrzebę udrożnienia nowych kanałów komunikacyjnych, by odciążyć polskie autostrady i drogi krajowe. Rozwiązaniem jest przeniesienie przewozu kontenerów z dróg na tory kolejowe. W tym celu zredukowane zostaną stawki dostępu do infrastruktury kolejowej. Niestety dzisiaj transport kolejowy przegrywa z transportem samochodowym pod względem czasu dostawy. Dlatego kolejnym krokiem musi być strategia rozbudowy terminali przeładunkowych, ponieważ ich brak znacząco wydłuża przewóz towarów koleją.

BEZPIECZNE DROGI

• Mapa miejsc niebezpiecznych
• Strategia budowy zatoczek, bezpiecznych skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych
• Transparentne raportowanie poziomu bezpieczeństwa na drogach

Drogi w Polsce wciąż należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Wiele Polek i wielu Polaków traci życie lub zdrowie na polskich drogach. Koalicja Obywatelska stawia sobie za cel stworzenie warunków, które zmniejszą ten tragiczny bilans. Polska traci rocznie prawie 50 miliardów złotych z powodu wypadków drogowych. Na tę kwotę składają się nie tylko skutki materialne wypadków, ale też koszt pracy policji, służb ratowniczych, porządkowych oraz ubezpieczeń społecznych. Strategia likwidacji miejsc niebezpiecznych w Polsce obejmie przebudowę skrzyżowań, wybudowanie chodników i zatok autobusowych, przebudowę lub wybudowanie lewoi prawoskrętów, czy powstanie ścieżek rowerowych. W całej Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowała około 3 tysięcy miejsc, w których inwestycje te będą ratować ludzkie życie.

MDM

• Jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego
• Program dla osób do 35 lat
• Preferencje dla ludzi młodych

Wrócimy do tego, co sprawdzone, czyli programu rządu Platformy Obywatelskiej „Mieszkanie dla młodych”. Dzięki niemu do własnego „M” wprowadziło się ponad 100 tysięcy młodych rodzin. Polityka mieszkaniowa musi odpowiadać preferencjom obywateli. Dlatego powinna zawierać program ułatwiający im dojście do własności mieszkania.

Program MdM będzie skierowany do osób młodych – w wieku do 35 lat, a więc tej grupy, której potrzeby mieszkaniowe są najsłabiej zaspokojone. Limit wieku nie będzie obowiązywał w przypadku rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, których potrzeby mieszkaniowe są szczególnie duże.

Program obejmie jednorazowe dofinansowaniu wkładu własnego – w wysokości od 10% (single) do 30% (rodziny z co najmniej trojgiem dzieci) wartości odtworzeniowej mieszkania w zależności od lokalizacji.

Początkowo program dotyczył zakupu mieszkań na rynku pierwotnym i to założenie uważamy za słuszne. Rozwiązaniem problemów mieszkaniowych w naszym kraju jest bowiem zwiększenie ich liczby, na co jedynym sposobem jest budowa nowych mieszkań.

MIESZKANIE NA WYNAJEM

• Program dofinansowania inwestycji mieszkań na wynajem
• Przekazanie samorządom nieruchomości Skarbu Państwa
• Wsparcie funduszy inwestujących w nieruchomości na wynajem

Polityka mieszkaniowa musi także odpowiedzieć na największą słabość rynku mieszkaniowego, jaką jest niewystarczający rynek mieszkań na wynajem. Mniej niż co dwudzieste gospodarstwo domowe w Polsce wynajmuje mieszkanie na rynku prywatnym. Ten odsetek jest dużo niższy niż w krajach Europy Zachodniej (np. dziewięciokrotnie mniejszy niż w Niemczech). Rozwój rynku mieszkań na wynajem pozytywnie wpłynie też na mobilność zawodową Polaków.

Na wzór „schetynówek” – dróg wybudowanych dzięki dotacjom z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych – Koalicja Obywatelska stworzy program dofinansowania samorządowych inwestycji w mieszkania na wynajem z budżetu państwa. Przekażemy samorządom całość wpływów z podatków dochodowych oraz nieruchomości Skarbu Państwa. Dziś te nieruchomości są we władaniu agencji i instytucji rządowych, centralnych, obsadzonych partyjnymi nominatami.

Innym, niezbędnym kierunkiem jest stworzenie zachęt dla inwestycji korporacyjnych w mieszkania na wynajem. Wprowadzone zostaną spółki typu REIT (nazwane w naszym kraju firmami inwestującymi w najem nieruchomości). W zamian za zachęty podatkowe spółki będą inwestować w mieszkania na wynajem. Profesjonalizacja rynku najmu zwiększy bezpieczeństwo lokatorów. Nie będą oni narażeni na ryzyko nagłego wycofania się z uzgodnień osoby prywatnej wynajmującej im mieszkanie.

Aby przyspieszyć te pozytywne zmiany, uzależnimy możliwość korzystania z preferencji podatkowych od zapewnienia lokatorom ochrony przed ryzykiem zmian czynszu i nieoczekiwanej konieczności opuszczenia wynajmowanego mieszkania.

ŁAZIENKA W KAŻDYM DOMU

• Przebudowa miliona mieszkań bez łazienek
• Poprawa warunków mieszkaniowych najuboższych
• Współpraca z samorządami – Fundusz Rewitalizacyjny

Posiadanie łazienki w mieszkaniu wydaje się oczywistym standardem cywilizacyjnym. Tymczasem dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że prawie milion mieszkań w Polsce nie ma toalety, a pół miliona lokali mieszkalnych nie ma bieżącej wody. Rodziny mieszkające w takich warunkach potrzebują natychmiastowego wsparcia. Tym bardziej, że zazwyczaj są to osoby o niskich dochodach. Wspólnie z samorządami i Bankiem Gospodarstwa Krajowego Koalicja Obywatelska doprowadzi do stworzenia Funduszu Rewitalizacyjnego, który pomoże szybko poprawić warunki mieszkaniowe osób w trudnej sytuacji finansowej.

SILNE ROLNICTWO, BOGATA WIEŚ

• 32 miliardy euro – nowa perspektywa dla polskiej wsi
• Prawo rolników do ziemi rolnej
• Fundusz klęskowy i mała retencja

Przez ostatnie 30 lat polska wieś przeszła proces ogromnych zmian. Polscy rolnicy dzięki ciężkiej pracy z sukcesem budowali potencjał rolnictwa, chroniąc jednocześnie unikalne dziedzictwo polskiej wsi. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i środki wynegocjowane przez rząd PO-PSL: ponad 30 miliardów euro na lata 2014–2020 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na zaspokojenie najważniejszych potrzeb rozwojowych polskiego rolnictwa. Pojawiają się jednak nowe wyzwania, takie jak np. zmiany klimatu, nieuczciwa konkurencja czy rosnący protekcjonizm w handlu, z którymi polscy rolnicy nie mogą być pozostawieni sami.

SZANSE POLSKIEJ WSI

• 32 miliardy euro dla polskich rolników
• Podział środków unijnych i krajowych dostosowany do potrzeb gospodarstw rolnych
• Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw wiejskich

Najpilniejszym wyzwaniem jest zagwarantowanie polskim rolnikom środków unijnych na przynajmniej takim samym poziomie, jaki wynegocjował rząd PO-PSL. Nasz cel to 32 miliardy euro dla polskiej wsi. Dziś oferta Brukseli dla rozwoju polskiej wsi jest niższa aż o 5 miliardów euro. Dlatego tak ważne jest, by polskich rolników w Brukseli reprezentował rząd, który udowodnił już, że potrafi skutecznie negocjować.

Koalicja Obywatelska wynegocjuje gruntowną reformę Wspólnej Polityki Rolnej i zabezpieczenie interesów polskich rolników. Priorytetem jest zapewnienie większego wsparcia dla małych i średnich gospodarstw wiejskich, m.in. poprzez wyższe dopłaty bezpośrednie do hektara. Kluczowe jest zapewnienie rozwoju nie tylko dużych farm przemysłowych, ale również mniejszych gospodarstw rodzinnych, rolnictwa ekologicznego i innowacyjnego. Co najmniej 2 miliardy złotych zostanie przeznaczone na Program Wsparcia Młodych Rolników w formie bezpośrednich płatności.

ROLA DLA ROLNIKÓW

• Prawo do swobodnego powiększania gospodarstw rolnych
• Reforma Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
• Utworzenie rezerwy strategicznej

Drakońskie przepisy dotyczące sprzedaży gruntów rolnych wprowadzone w 2016 r. przez obecny rząd przyniosły polskim rolnikom i gospodarce same szkody i ograniczyły prawo dysponowania własną ziemią. Według NIK w 2016 r. cena 1 ha wynosiła ponad 32 tysiące złotych, a w 2018 spadła do ok. 26 tysięcy złotych.

Prawo rolników do ziemi rolnej, swobodny obrót i swobodne powiększanie gospodarstw rolnych uważamy w Koalicji Obywatelskiej za niepodważalne. Wycofamy zatem nielogiczne, nieracjonalne i korupcjogenne zapisy ograniczające obrót gruntami rolnymi, zlikwidujemy władztwo urzędnicze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Stan gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na koniec 2018 r. wynosił ogółem 1 368 936 ha. Zostanie utworzona rezerwa strategiczna gruntów należących do Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod inwestycje infrastrukturalne i wsparcie procesów powiększania małych gospodarstw rolnych.

POMOC W KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH

• Fundusz Klęskowy dla Wsi i Rolnictwa
• Kompleksowy program walki ze skutkami suszy
• Mała retencja i rozbudowa studni głębinowych

Nowo utworzony Fundusz Klęskowy dla Wsi i Rolnictwa skupi rozproszone obecnie środki pomocowe z przeznaczeniem na klęski żywiołowe, ale również na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych, w tym ASF. Fundusz zastąpi rezerwy celowe i w jednym miejscu zgromadzi środki pomocowe. Wnioski przyjmowane będą „blisko rolników” przez instytucje samorządowe, by pomoc mogła zostać wypłacona jak najszybciej.

Retencja wody musi zostać zwiększona z ok. 5% do co najmniej 15%. Rząd Koalicji Obywatelskiej stworzy kompleksowy program walki ze skutkami suszy.

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

• Dług publiczny poniżej 30%
• Siła regulatora, nowe zadania NBP
• „2 za 1” obowiązkowa zasada stanowienia prawa

Ostatnie cztery lata rządów to historyczny wzrost długu publicznego do ponad biliona złotych. Oznacza to, że każdy Polak ma 28 tysięcy złotych długu, o którym nie wie. Polska jest obecnie państwem o najbardziej chwiejnym i nieprzewidywalnym prawie w Unii Europejskiej. Tylko w ciągu ubiegłego roku uchwalono rekordowe 32 tysiące stron nowych ustaw i rozporządzeń. Tymczasem bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków opierać się powinno o transparentne prawo i stabilne finanse nie tylko w skali makro-, ale także mikrogospodarki. Głównymi filarami bezpieczeństwa mikroekonomicznego obywatelek i obywateli będzie program „Niższe podatki, wyższa płaca” oraz inwestycje społeczne. Programy te zagwarantują obywatelom bezpieczne dochody z pracy i na emeryturze oraz szeroki dostęp do usług społecznych.

Koalicja Obywatelska wprowadzi rozsądną dyscyplinę w finansach publicznych.

STABILNE FINANSE

• Zakaz nadmiernego zadłużania państwa w warunkach dobrej koniunktury
• Ocena stabilności finansów przez Narodowy Bank Polski
• Dług publiczny poniżej 30%

Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Koalicję Obywatelską dług publiczny spadnie poniżej 30% PKB do 2030 r. Wprowadzony zostanie zakaz zadłużania państwa w warunkach dobrej koniunktury. Przyjmiemy za średniookresowy cel budżetowy równowagę między dochodami i wydatkami publicznymi oraz wprowadzimy formułę systematycznie obniżającą progi ostrożnościowe dla długu publicznego. NBP będzie dokonywał regularnej oceny, jaka część ze wzrostu dochodów publicznych pochodzi z uszczelnienia i można ją wydać, a jaka jest wynikiem jedynie dobrej koniunktury i powinna zostać zaoszczędzona na gorsze czasy. Usunięta zostanie różnica w krajowej definicji długu publicznego w stosunku do definicji Eurostatu. Wprowadzony zostanie także zakaz udzielania pożyczek i kredytów przez budżet państwa innym jednostkom sektora finansów publicznych na okres wykraczający poza rok budżetowy.

SIŁA REGULATORA

• Nieodwołalność prezesów instytucji nadzoru oraz regulatorów
• Nadzór finansowy NBP
• Innowacyjność poprzez tzw. regulacyjne piaskownice

Prezesi instytucji nadzoru oraz regulatorów nie będą mogli zostać odwołani w trakcie kadencji (poza ograniczonym katalogiem sytuacji jak np. popełnienie przez nich przestępstwa). Każdy nadzór musi zostać uniezależniony od polityków. Odpowiedzialność za prowadzenie nadzoru finansowego zostanie przekazana Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Regulator będzie mógł zezwalać na tzw. regulacyjne piaskownice, czyli programy pilotażowe bez ścisłego gorsetu regulacji. Dzięki temu zyska kompetencje budowania innowacyjnej, a nie licencjonowanej gospodarki.

DOBRE PRAWO

• „2 za 1” – zasada stanowienia prawa
• Likwidacja zakazu handlu w niedziele
• Uproszczony system rozliczania projektów unijnych

Do 2025 r. Polska znajdzie się w dwudziestce krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości.

Przy stanowieniu prawa zostanie wprowadzona obowiązkowa zasada „2 za 1”: przyjęcie każdej ustawy nakładającej nowy obowiązek biurokratyczny na przedsiębiorców będzie możliwe tylko wtedy, gdy usunięte zostaną dwa istniejące dotychczas ograniczenia. Ustawy, które w trakcie systematycznych przeglądów nie zrealizują zakładanych celów, będą uchylane.

Zlikwidujemy zakaz handlu w niedziele. Jednocześnie wszystkim pracownikom, nie tylko tym zatrudnionym w handlu, zostanie zagwarantowane prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Uchylone zostaną także wprowadzone przez obecną władzę regulacje, które ograniczają konkurencję, w tym w szczególności ustawa „apteka dla aptekarza” czy restrykcje w budowie i modernizacji farm wiatrowych.

Wprowadzimy ułatwienia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Regulujące je wytyczne zostaną złagodzone, zwłaszcza w odniesieniu do firm, które nie muszą stosować prawa zamówień publicznych. Zasadą stanie się waloryzacja cen w kontraktach i racjonalnie szybkie rozstrzyganie przetargów.

KARTA PRAW PODATNIKA

Wprowadzimy Kartę Praw Podatnika oraz centra obsługi podatników pomagające w wypełnianiu obowiązków podatkowych, których będzie znacznie mniej, także z uwagi na obowiązkowe ujednolicenie interpretacji podatkowych. Kontrole podatkowe nie będą uciążliwością dla uczciwych podatników. Zwiększy się znaczenie kontroli elektronicznej w stosunku do kontroli fizycznych w siedzibie podatnika. Przedsiębiorcom umożliwimy nieodpłatne i automatyczne sprawdzanie rzetelności kontrahentów jako podatników.

Polska demokracja

Poznaj szczegóły

Polska zdrowia

Poznaj szczegóły

Polska dostatnia

Poznaj szczegóły

Polska ekologii

Poznaj szczegóły

Polska edukacji

Poznaj szczegóły

Polska seniora

Poznaj szczegóły

Zobacz video

Wszyscy jesteśmy ofiarami trwającego konfliktu politycznego w Polsce. Mamy tego dość. Polacy mają tego dość. Koalicja Obywatelska koncentruje się na współpracy. Chcemy namówić Polaków do wspólnego działania, do wspólnego realizowania naszego programu - żeby Polska była inna, żeby przedstawić alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jutro mogło być lepsze.