Twoja Polska - Program Koalicji Obywatelskiej

Polska ekologii

KLIMAT I WODA

• Czyste powietrze – koniec smogu
• Ocalić zieleń i wodę
• Posprzątać Polskę – koniec z plastikiem

Smog zabija rocznie co najmniej 45 tysięcy Polek i Polaków. Wysychające rzeki, rosnący problem z brakiem wody, drogie ogrzewanie i trudności biurokratyczne związane z rozwojem zielonej, zdrowej energii to dzisiejsza polska rzeczywistość. Polska stoi u progu katastrofy ekologicznej. Tymczasem obecny rząd doprowadził do sytuacji, w której utracić możemy aż 35 miliardów złotych ze środków unijnych na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej już czas w sposób zdecydowany zadbać o środowisko. Stawką są nie tylko miliardy euro, ale przede wszystkim zdrowie i jakość życia Polek i Polaków.

CZYSTE POWIETRZE

• Darmowa wymiana pieców i niższe koszty ogrzewania
• Milion instalacji prywatnego wytwarzania prądu do 2025 r.
• Koniec z węglem w energetyce do 2040 r.

W polskich miejscowościach trujące „kopciuchy” – stare, bezklasowe kotły i piece grzewcze – zostaną zastąpione pompami ciepła i ciepłem sieciowym. Zobowiązujemy się, że do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 – w całej energetyce.

Do 2025 r. na rynku energetycznym powstanie 200 tysięcy lokalnych instalacji, które pozwolą na wytwarzanie energii przez firmy i samorządy. Kolejny milion takich instalacji powstanie przy domach, głównie z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Możliwa będzie odsprzedaż nadwyżki prywatnie wytworzonej energii.

Wzmocnieniem polityki czystego powietrza będzie ponowny rozwój farm wiatrowych, które obecna władza planuje całkowicie zlikwidować do 2035 r. Dla Koalicji Obywatelskiej ważne jest, by to mieszkańcy, a nie władza centralna, decydowali, czy w ich sąsiedztwie może powstać farma wiatrowa.

ZIELEŃ I WODA

• Strategia ochrony zasobów wodnych
• Polityka urbanistyczna zadrzewiania terenów miejskich
• Rozszerzenie obszarów parków narodowych

Polska jest obecnie jednym z krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. W gospodarowaniu zasobami wodnymi nasz rząd będzie współpracował z samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami i organizacjami społecznym. Podporządkujemy działa w strukturze rządu „gospodarka wodna” oraz instytucję „Wody Polskie” Ministrowi Ochrony Środowiska. Wstrzymane zostaną programy regulacji rzek oraz wykorzystamy środki krajowe i unijne na wsparcie programu renaturyzacji rzek, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną.

Doprowadzimy do zaprzestania melioracji odwadniającej na terenach podmokłych oraz nakażemy prowadzenia małej retencji w lasach. Podejmiemy kompleksowe działania związane ze zwiększeniem retencji wody na terenach zabudowanych oraz gospodarczym wykorzystaniem wód deszczowych i ich magazynowaniem.

Zielona Polska to zdrowa przyszłość naszych dzieci. Nowa polityka urbanistyczna, w miejsce „betonowania” miast, będzie zawierała strategię zadrzewiania terenów miejskich, ale także nieużytków rolnych. Będziemy chronić puszczę, zamiast ją wycinać. W porozumieniu z lokalną społecznością powołamy nowe i rozszerzymy obszary parków narodowych. Cenna Puszcza Białowieska stanie się w całości parkiem narodowym.

CZYSTA POLSKA

• Powszechny system kaucji i depozytów
• Zachęty do pełnego wyeliminowania foliówek

Musimy posprzątać Polskę. W ciągu trzech lat jednorazowy plastik powinien zostać zastąpiony opakowaniami wielokrotnego użytku. Zmniejszenie produkcji plastiku obejmie wszystkie przedmioty jednorazowego użytku, które mają swoje nieplastikowe odpowiedniki. Te działania zostaną podjęte w konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Naszym dalekosiężnym celem jest gospodarka w oparciu o obieg zamknięty i politykę „zero odpadów”.

ZERO ODPADÓW

• Zakaz sprowadzania śmieci

Wprowadzimy powszechny system kaucji za butelki i depozytu za opakowania plastikowe. Towary z wymiennością pojemników docelowo powinny mieć niższe ceny.

Aby ograniczyć zużycie plastikowych butelek, stopniowo wdrażany będzie projekt „woda dla każdego”, czyli system bezpłatnych stacji wody pitnej dla mieszkańców.

Wydany zostanie absolutny zakaz sprowadzania odpadów do Polski. Nasz kraj nie może ginąć pod tonami odpadów z całego świata. Nikt nie będzie pod pretekstem sprowadzania surowców wtórnych zasypywać Polski odpadami, które są źródłem zatrucia okolicy i zarzewiem niebezpiecznych pożarów. Dzikie czy płonące wysypiska, a także odpady chemiczne sprowadzane z zagranicy nie będą już zagrażać naszym rodzinom.

Dobry przykład zachowań chroniących nasze środowisko naturalne poprzez używanie opakowań wielorazowych lub biodegradowalnych dadzą instytucje publiczne.

Rozszerzona zostanie edukacja o ochronie środowiska w szkołach.

ENERGETYKA

• Zielona energia dla Polski
• Ciepły dom
• Bezpieczeństwo energetyczne

Zaledwie dekadę temu wiedza na temat zagrożeń dla klimatu była mniejsza, koszty pracy niższe, a polski węgiel był pożądanym na świecie towarem eksportowym. Dzisiaj polskie kopalnie wydobywają mniej, sprzedają mniej, zarabiają mniej. Obecny rząd doprowadził do tego, że import rosyjskiego węgla do Polski jest rekordowy. W 2018 r. wyniósł 14 milionów ton. Tymczasem ceny prądu dla firm i samorządów rosną.

Polska energetyka znajduje się w kryzysie. W Polsce brakuje strategii energetycznej, a wartość krajowych spółek energetycznych, mimo globalnej koniunktury, spadła aż o 70%! To najniższa wycena w historii.

Przyspieszenie procesu naprawy branży energetycznej i ciepłownictwa, wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim z korzyścią dla konsumenta, ale również dla klimatu gwarantuje program Koalicji Obywatelskiej.

DEKLARACJA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA

Nie będziemy zamykać kopalń, dopóki będzie w nich węgiel, a koszty wydobycia pozwolą na utrzymanie godnego życia górników i ich rodzin. Nie będziemy zamykać elektrowni węglowych, dopóki będą w stanie pracować. Przyjdzie moment, że w kopalniach skończą się złoża, a elektrownie okażą się przestarzałe. Dlatego udział węgla w polskiej gospodarce będzie spadać w sposób naturalny. Nie zwolnimy osób, które pracują w kopalniach i elektrowniach węglowych. W ich zastępstwie sfinansujemy budowę nowoczesnych, zielonych źródeł energii, które stworzą nowe miejsca pracy. Zmianę tę będziemy wprowadzać systematycznie i racjonalnie.

Zaproponujemy stabilny plan transformacji przemysłowej Śląska i innych regionów węglowych, min. w oparciu o środki unijne z Platformy Węglowej. Zostanie on stworzony wspólnie nie tylko z górnikami, ale ze wszystkimi pozostałymi pracownikami branży energetycznej. To ostatni moment, by wdrożyć strategię dla górnictwa na Śląsku. Branża zatrudniająca ponad 100 tysięcy osób nadal nie wie, jak będzie wyglądała jej przyszłość, gdy wyczerpią się zasoby naturalne.

ZIELONA ENERGIA

• Energia przyjazna środowisku
• 3×10 dla OZE
• Preferencyjne finansowanie zielonej energii

Energetyka na świecie w ostatnich pięciu latach zmieniła się bardziej niż w ciągu poprzednich pięćdziesięciu. Pojawiły się nowe regulacje środowiskowe, znacznie obniżył się koszt nowych zielonych technologii, które stają się lokalnym źródłem energii. Energetyka solarna stała się tańsza nawet o 90%. Tymczasem Polska w ostatnich latach została przez rządzących wyłączona z tej nieuniknionej transformacji. Ponad połowa polskich elektrowni ma więcej niż 35 lat. W kolejnych latach ze względu na ich pogarszający się stan koszty i normy środowiskowe będzie wygaszanych około 70% elektrowni węglowych.

Aby w żadnym domu prąd nie został odłączony, sprawimy, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat co najmniej 1/3 energii pochodzić zacznie ze źródeł odnawialnych, czyli z natury: wiatru i słońca. Wszyscy, którzy będą chcieli inwestować w przyjazne środowisko, ale też wydajną, bezpieczną gospodarkę energetyczną, otrzymają wsparcie państwa. Dotyczy to nie tylko firm i samorządu, ale także obywateli.

Dzięki temu do 2030 r. powstanie w Polsce 10 GW energetyki słonecznej, 10 GW energetyki morskiej i 10 GW z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na lądzie (3×10 dla OZE). Zapewnimy wsparcie dla lokalnych źródeł OZE, biomasy, biogazu oraz geotermii. W efekcie zmian regulacyjnych każdy potencjalny inwestor będzie mógł ocenić efektywność inwestycji, uwzględniając czas niezbędny do jej uruchomienia i przesłanki, od których spełnienia zależy możliwość realizacji inwestycji.

100% wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przeznaczymy na inwestycje. Zobowiązujemy się do publikowania rocznych raportów na temat polskiej transformacji energetycznej: kosztów, cen, emisji, stopnia niezależności energetycznej.

CIEPŁY DOM

• 25 miliardów euro na ciepły dom
• Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej
• Obniżenie rachunków za ogrzewanie

Polacy oddychają najgorszym powietrzem w Europie. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast aż 36 znajduje się w Polsce. Głównym powodem jest węgiel spalany w piecach indywidualnych. Dlatego zmodernizujemy polską sieć ciepłowniczą. Do 2030 r. wszystkie małe systemy ciepłownicze w miastach powiatowych zostaną przekształcone w efektywne i niskoemisyjne, czyli czyste źródła ciepła w naszych domach. Dzisiaj poniżej tych oczekiwań jest aż 80% systemów ciepłowniczych w Polsce.

Uzupełnieniem tych działań będzie kontynuacja wprowadzonego już w pierwszym okresie rządów Platformy Obywatelskiej programu termomodernizacji. Po 2020 r. wyznaczymy standardy dla nowych i starych energetycznie budynków.

Zmiany te doprowadzą do obniżenia rachunków za ciepło w polskich domach. Z rachunków za prąd usuniemy także systemy dofinansowania energetyki wielkoskalowej. Spółki energetyczne przestaną drenować kieszenie odbiorców i finansować projekty niemające ekonomicznego sensu.

ENERGETYKA OBYWATELSKA

• Wyeliminowanie ubóstwa energetycznego
• Przywrócenie systemu dopłat do termomodernizacji
• Doradca energetyczny w gminie

Ubóstwo energetyczne dotyczy prawie 5 milionów osób w Polsce. Większość mieszka na wsiach i w małych miastach, 25% to emeryci i renciści. Te liczby pokazują, że zatrważającej liczby Polaków nie stać dziś na właściwe ogrzanie własnych domów i opłacanie rachunków za energię. Opracujemy system dopłat dla wykluczonych energetycznie obywateli. Zasiłek celowy na opał zostanie zmodyfikowany.

Stworzymy mechanizm preferencyjnych pożyczek dla firm i obywateli chcących inwestować w przydomowe odnawialne źródła energii – panele słoneczne, przydomowe wiatraki i pompy ciepła to przyszłość. Każdy z nas, jeśli tylko będzie chciał, stanie się niezależny energetycznie. Państwo pomoże w procesie budowania energetyki obywatelskiej, nie tylko poprzez system dopłat, ale i umożliwienie zarabiania na oddawaniu do lokalnej sieci nadwyżek energii, którą obywatele sami wyprodukują.

WODÓR

• Wodór jako paliwo przyszłości
• Szansa dla portów i żeglugi
• Potencjał nowego przemysłu: 5,5 miliona miejsc pracy

Wodór to przyszłość. To prawdopodobny fundament światowej transformacji energetycznej. Badania pokazują, że przemysł wokół wodoru stworzy do 2050 r. prawie 5,5 miliona nowych miejsc pracy na świecie i zrewolucjonizuje transport. Polska może być jednym z liderów tego procesu. Wodór można produkować w dowolnym miejscu, np. przy wykorzystaniu energii odnawialnej lub przy utylizacji odpadów. To optymalne rozwiązanie dla mniejszych gmin czy nawet gospodarstw rolnych.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

• Przewidywalność zmian prawnych
• Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa
• Pewność dostaw energii

Państwo zagwarantuje przedsiębiorcom w branży energetycznej przewidywalność. Decyzje w spółkach Skarbu Państwa będą biznesowe, a nie polityczne. Dziś największe firmy zależne od polityków znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ponieważ zmuszone były do realizacji nierealnych poleceń: od budowy polskiego samochodu elektrycznego, po Polską Fundację Narodową. Długofalowa strategia dla energetyki pozwoli przedsiębiorcom dokonać realnej oceny opłacalności ich inwestycji.

Bezpieczeństwo energetyczne to sprawna polityka przejścia na polską energetykę odnawialną, inteligentne sieci oraz efektywność energetyczną, redukowanie uzależnienia od importu z zagranicy paliw i energii. Należy również zapewnić dywersyfikację dostaw, połączeń transgranicznych oraz solidarności energetycznej w ramach Unii Europejskiej. W pełni zintegrujemy polski system gazowniczy z europejskim rynkiem gazu poprzez rozbudowę interkonektorów na granicy zachodniej, południowej oraz z Ukrainą. Jednocześnie zliberalizujemy ustawę magazynową, żeby na rynek gazu powróciła konkurencja i nastąpiło jego rzeczywiste uwolnienie.

PRAWA ZWIERZĄT

• Koniec hodowli na futra
• Koniec cierpienia zwierząt w cyrkach

Przemysłowa hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Jej ograniczenie jest niezbędne ze względów klimatycznych, zdrowotnych i etycznych. Dlatego doprowadzimy uchwalenia ustawy prowadzącej do zamknięcia ferm norek, lisów i innych zwierząt hodowanych na futra. Zakażemy też wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakończymy okrutne polowania na ptaki.

Polska demokracja

Poznaj szczegóły

Polska zdrowia

Poznaj szczegóły

Polska dostatnia

Poznaj szczegóły

Polska ekologii

Poznaj szczegóły

Polska edukacji

Poznaj szczegóły

Polska seniora

Poznaj szczegóły

Zobacz video

Wszyscy jesteśmy ofiarami trwającego konfliktu politycznego w Polsce. Mamy tego dość. Polacy mają tego dość. Koalicja Obywatelska koncentruje się na współpracy. Chcemy namówić Polaków do wspólnego działania, do wspólnego realizowania naszego programu - żeby Polska była inna, żeby przedstawić alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby jutro mogło być lepsze.